Nowy międzynarodowy projekt edukacyjny „Ready4Crisis” dla zintegrowanego systemu ratowniczego rozpoczęty!

W listopadzie 2022 roku rozpoczął się nowy europejski projekt „Ready4Crisis | Innovation of the Monitoring and Crisis Management in the VET Study Programmes for an Integrated Rescue System”. Projekt powstaje w ramach programu Erasmus+ KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training i będzie trwał przez najbliższe 3 lata. Jego głównym celem jest opracowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych poruszających zagadnienia zarządzania kryzysowego w różnych elementach zintegrowanego systemu ratowniczego w warunkach ciągłych zmian klimatu europejskiego.

W projekcie uczestniczy 8 partnerów: z Czech (Secondary Vocational School and Secondary Apprenticeship School of Transport Čáslav i INSTITUT INPRO, a.s.), Niemiec (RegioVision GmbH Schwerin i Lower Saxony State Office for Fire and Disaster Protection), Grecji (MSc Global Health – Disaster Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens i ReadLab) i Polski (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie i LIFE-PROJECT). Partnerzy wspólnie wymieniają się doświadczeniami i tworzą cyfrowe materiały szkoleniowe dla zawodowych szkół średnich i wyższych, odpowiednie do szkolenia zawodowego ratowników medycznych, strażaków, sił bezpieczeństwa i służb ratowniczych.

Projekt jest szczególnie ważny w obecnym czasie, kiedy na znaczeniu zyskują globalne rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysowego i istnieje potrzeba odpowiedniego przygotowania uczniów w tych dziedzinach. Pożary, powodzie, zalania, zagrożenia chemiczne i radiacyjne, terroryzm i inne naturalne lub społeczne sytuacje kryzysowe wymagają dobrze przygotowanych specjalistów w swoich dziedzinach.

W związku z tym, ponadnarodowe rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysowego stają się kluczowe ze względu na globalny charakter niektórych kryzysów. Z tego powodu transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy europejskimi instytucjami zawodowymi i ekspertami zarządzania kryzysowego jest niezbędny i na tym właśnie skupia się READY4CRISIS.