Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już sfinalizować! Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle dzieje się coś nowego.

U nas nauczysz się:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży,
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego,
 • planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej,
 • obsługi rachunkowej firmy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych hotelach.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi hotelarskie,
 • wyjazdy na targi turystyczne,
 • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik hotelarstwa pracuje jako:

 • recepcjonista,
 • kelner,
 • barman,
 • pracownik służby pięter,
 • pracownik służby parterowej,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka.
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik hotelarstwa.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie hotelarskie,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych.