Pedagog szkolny służy swoją pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji problemowych.

  • proponuje uczniom, rodzicom i nauczycielom różne formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dostosowane do rozpoznanych indywidualnych potrzeb,
  • podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest promocja zdrowego stylu życia, chronienie młodego człowieka przed zagrożeniami zakłócającymi jego prawidłowy rozwój.
  • wspiera uczniów i ich rodziców, szuka rozwiązań w trudnych sytuacjach. Wskazuje osoby, instytucje wspomagające w celu niesienia opieki i pomocy na rzecz uczniów i ich rodzin.

Nikt potrzebujący nie zostanie bez pomocy!

Pedagog szkolny mgr Magdalena Gdula

Zaprasza i czeka na uczniów, rodziców i nauczycieli w pokoju B6.

Poniedziałek 8.00 – 13.00
Wtorek 8.00 – 13.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

Można również indywidualnie ustalić termin spotkania i dostosować do potrzeb rodzica.

Nr telefonu 13 43 216 81 (wew. 19) bądź przez dziennik Librus (wiadomości).