Technik przemysłu mody to zawód niezwykle atrakcyjny dla osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Wybierz kształcenie w atrakcyjnym zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY!

Pomożemy Ci zrealizować marzenia!

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY:

 • opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych,

 • dobiera materiały odzieżowe i dodatki do wyrobów odzieżowych,
 • wykonuje modele wyrobów odzieżowych,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania odzieży,
 • organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

 • MOD.03.

  Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowychj,

 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach odzieżowych.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • warsztaty stylizacji i kreowania wizerunku,

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
 • zajęcia w szkolnym kole modelek „STARS”,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik przemysłu mody może pracować jako:

 • stylista odzieży,

 • projektant i krawiec,
 • przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych,
 • organizator pokazów,
 • koordynator ślubny,
 • manager zakładu odzieżowego.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski,

 • matematyka,
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i plastyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik przemysłu mody.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie odzieżowe,

 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych zakładach odzieżowych.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU