Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośnie


Zakres świadczeń obejmuje:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • kierowanie postępowaniem po przesiewowym,
  • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi w zakresie opieki pielęgniarskiej,
  • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • realizowanie świadczeń medycznych z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
  • prowadzenie indywidualnej edukacji zdrowotnej uczniów,
  • przekazanie uczniom podstawowych informacji i wskazówek dotyczących zasad higieny danego układu, wskazówek zachowań zdrowotnych oraz samokontroli i samoobserwacji.

Pielęgniarka szkolna realizuje przedstawione zadania poprzez współpracę z następującymi osobami: Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, pedagog szkolny, stacja sanitarno epidemiologiczna – w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

Profilaktyczną opiekę pielęgniarską nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna Lucyna Trybus w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ. Jest specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania i Wychowania.

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00