Kształcąc się w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR, masz szansę uzyskać kwalifikacje w zawodzie przyszłości: każda firma posiadająca środki transportu, czy zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów.

A „dostawa na czas” to motto wielu firm. Jeśli więc zdajesz sobie sprawę z tych wyzwań, umiesz dostrzegać i rozwiązywać problemy innych ludzi, jesteś kreatywny(a) i ukierunkowany(a) na pracę z ludźmi – przyjdź do nas!

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją działań spedycyjnych oraz rozliczeń z klientami,
 • prowadzenia negocjacji z klientami w zakresie zadań spedycyjnych,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, terminalach i centrach logistycznych oraz dystrybucyjnych.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe m.in. do Stacji Diagnostycznej
 • Dzień Spedytora – pokaz umiejętności spedycyjnych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik spedytor może pracować jako:

 • Specjalista ds. transportu,
 • Specjalista ds. spedycji krajowej,
 • Specjalista ds. spedycji międzynarodowej,
 • Specjalista ds. importu i eksportu,
 • Agent celny,
 • Dyspozytor ładunkowy,
 • Organizator przewozów,
 • Sprzedawca usług spedycyjnych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka.
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik spedytor.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie spedycyjne,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych przedsiębiorstwach spedycyjnych.