Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny oraz niezależność, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, masz zdolności do nauki języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi?

Ten zawód jest dla Ciebie!

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów ,

 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

 • HGT.07.

  Przygotowanie imprez i usług turystycznych,

 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego Koła Turystycznego,

 • Dzień Turysty i Przewodnika Turystycznego,
 • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi turystyczne,
 • wyjazdy na targi turystyczne,
 • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
 • spotkania z podróżnikami,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik organizacji turystyki może pracować jako:

 • specjalista do spraw turystyki,

 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,
 • organizator imprez
 • organizator kongresów i konferencji,
 • rezydent biura podróży,
 • animator czasu wolnego,
 • pracownik informacji turystycznej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski,

 • matematyka,
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik organizacji turystyki.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie,

 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach podróży, jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.