Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji zima 2024

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji zima 2024 r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Oznaczenie kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
EKA.05 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówkaa
HAN.02 kalkulator prosty*
HGT.03 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
HGT.06 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
HGT.07 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
HGT.08 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
SPL.05 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka