Biblioteka zajmuje 155 m2 powierzchni użytkowej, z wydzieloną wypożyczalnią i czytelnią multimedialną z 30 miejscami do pracy indywidualnej oraz 11 stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do internetu. Wypożyczalnia jest wyposażona w regały jezdne, dzięki którym wygospodarowano dodatkową powierzchnię do gromadzenia zbiorów. Wszystkie zbiory biblioteczne są skomputeryzowane, a gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów prowadzone jest w programie MOL Net+. Dla czytelników biblioteki dostępny jest katalog online.

Biblioteka zaprasza:

od poniedziałku do piątku w godz.: 7:45 – 15:00

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Anna Delimat

mgr Magdalena Kasza