Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jeśli jesteś kreatywny(a), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową – wybór jest prosty.

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych centrach handlowych, punktach obsługi klienta, hurtowniach, sklepach.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • zajęcia w szkolnym Klubie Konsumenta, spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumenta
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe
 • Dzień Handlowca – pokaz umiejętności handlowych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik handlowiec może pracować jako:

 • Handlowiec,
 • Merchandiser,
 • Kasjer sklepowy,
 • Kierownik sklepu,
 • Menedżer produktu,
 • Przedstawiciel handlowy,
 • Pracownik działu marketingu,
 • Pracownik agencji reklamowej,
 • Pracownik działu obsługi klienta,
 • Sprzedawca usług finansowych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik handlowiec.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie handlowe,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych w centrach handlowych, hurtowniach, sklepach.