Główną formą pracy pedagoga specjalnego jest rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowanie dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym w formie specjalistycznych zajęć z uczniami oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom uczniów.

Pedagog specjalny mgr Sabina Malik

Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Wtorek 08.00 – 14.00
Środa 08.00 – 12.00
Czwartek 09.00 – 15.00
Piątek 08.00 – 12.00

W godzinach pracy pedagog specjalny znajduje się w gabinecie (pokój B7) lub na terenie szkoły.

Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania przez dziennik Librus (wiadomości).