Główną formą pracy pedagoga specjalnego jest rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowanie dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym w formie specjalistycznych zajęć z uczniami oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom uczniów.

Pedagog specjalny mgr Sabina Malik

Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek 11.30 – 15.30
Środa 12.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 13.00

W godzinach pracy pedagog specjalny znajduje się w gabinecie (pokój B7) lub na terenie szkoły.

Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania przez dziennik Librus (wiadomości).