Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Ten zawód jest dla Ciebie!

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności gospodarczej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, bankach, biurach rachunkowych, instytucjach oraz urzędach miasta lub gminy, urzędach skarbowych, oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • zajęcia na wyższych uczelniach jako klasa patronacka,
 • spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
 • wycieczki zawodowe m.in. do banku, zakładów produkcyjnych, instytucji ubezpieczeniowych,
 • Dzień Ekonomisty – pokaz umiejętności ekonomiczno-kadrowo-płacowych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik ekonomista może pracować jako:

 • Ekonomista,
 • Księgowy,
 • Bankowiec,
 • Doradca finansowy,
 • Doradca inwestycyjny,
 • Doradca ubezpieczeniowy,
 • Agent ubezpieczeniowy,
 • Asystent menedżera,
 • Menedżer,
 • Urzędnik,
 • Sekretarka.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie ekonomiczno- rachunkowe,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach rachunkowych, bankach, instytucjach, przedsiębiorstwach.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik ekonomista.