Grupa rekonstrukcyjna „SZCZEPANIK” powstała w 2017 r. W ciągu 6 lat działalności uczniowie zaangażowani w pracę grupy rekonstrukcyjnej brali udział m.in. we

  • „Wjeździe króla” w 2018 i 2019 r.
  • „Karpackich Klimatach” w 2021 r. i 2022 r.
  • „Żywych obrazach” w 2021 r.

We współpracy z RCKP w Krośnie nagrali szereg filmów z cyklu „Żywych obrazów” i Wjazd króla Władysława Jagiełły oraz uczestniczyli w licznych pokazach w szkołach i innych placówkach. Systematycznie powiększany jest zasób rekonstrukcji strojów, broni, sprzętów życia codziennego od okresu starożytności do epoki napoleońskiej.