Miło nam poinformować, że zbliżamy się do końca pierwszego etapu prac projektowych. Podręcznik dla nauczycieli pożarnictwa i innych służb ratunkowych zatytułowany ‘Inspirational Educational Guidelines for VET Teachers’ jest już prawie gotowy – na razie w angielskiej wersji językowej.

Materiał dydaktyczny jest omówiony w sześciu rozdziałach. Są one poświęcone m.in. zasadom prowadzenia akcji gaśniczych i ratowniczych w przypadku różnego rodzaju pożarów, zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, operacjom poszukiwawczym oraz zasadom ewakuacji ludności. Omówiono w nich również wyposażenie techniczne strażaka, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz aspekty wsparcia psychicznego zarówno ofiar, jak i osób niosących pomoc. Osobny rozdział prezentuje tzw. soft skills w pracy służb ratowniczych.

Cały materiał przestawiony jest w nowoczesnej formie dydaktycznej – każdy plan lekcji uwzględnia zaangażowanie uczniów i oferuje atrakcyjne materiały interaktywne.

A to jeszcze nie koniec. W przygotowaniu kolejne materiały.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu na stronie https://ready4crisis.eu/