Z radością informujemy, że V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika w Krośnie otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości czytelniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w kwocie 15000 zł.

Zapraszamy do wypożyczania zakupionych nowości książkowych!