Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,

niech szkoła w dom się wspólny zmienia.

Praca wychowawcy to praca niełatwa

bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.

Kocha ona figle i chętnie się czubi,

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi!

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie‼

14 październik 2023 r.