Dziś w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pan Dyrektor Dariusz Niepokój nagrodził nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za wkład włożony w wychowanie i edukację młodzieży.

Część artystyczną przygotowały p. Agnieszka Karwacz i p. Teresa Belcik z kl. 3 THot/Tm.

Oprawa muzyczna p. Ewa Kłos