W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach przedsięwzięcia „Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy”, projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach Programu Rozwój Lokalny.

W projekcie wzięli udział uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum. W ramach realizowanych zajęć/warsztatów z doradztwa zawodowego uczniowie mieli możliwość spotkać z przedsiębiorcą, psychologiem i mediatorem. Uczniowie poznali realną sytuację panująca na lokalnym rynku pracy, perspektywy zatrudnienia, sposoby zakładania własnej działalności. Rozszerzyli wiedzę z zakresu psychologii ucząc się sposobów rozwiązywania konfliktów oraz jak radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych.

Opiekunami realizowanego projektu byli szkolni doradcy zawodowi.