W dniach 11 stycznia 2024r. na lekcjach przedmiotów ekonomicznych i handlowych w klasach III TeTh, III ThTs, IV TeTh, II ThTs, II Te, II ThotTM uczniowie szczepanika uczestniczyli w lekcji na temat banknotów kolekcjonerskich.

Banknoty kolekcjonerskie to papierowe znaki pieniężne, które są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Są one emitowane z okazji ważnych wydarzeń lub też upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii Polski i Polaków.

Banknoty kolekcjonerskie, w związku z ich szczególnym charakterem, różnią się od banknotów obiegowych bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami tematycznymi, a także parametrami technicznymi i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku.

Pierwszy polski banknot kolekcjonerski został wyemitowany przez Narodowy Bank Polski w 2006 r. Był to banknot „Jan Paweł II” o nominale 50 zł.

Zaprezentowano też banknoty z czasów PRL oraz banknoty, które nie weszły do obiegu.

Bakcylem do banknotów kolekcjonerskich próbował zainteresować i zarazić uczniów „Szczepanika” na lekcji przedmiotów zawodowych p. Zbigniew Koziana.