Czwarte spotkanie partnerów projektu Ready4Crisis odbyło się w dniach 8-9 kwietnia 2024 roku we Włoszech.

Spotkanie zorganizowali nasi nowi partnerzy – firma Sial SAS z Pineto, specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu usług z zakresu bezpieczeństwa pracy i środowiska.

Głównym tematem był kolejny etap prac projektowych, którego efektem będzie zbiór dobrych praktyk z dziedziny zarządzania kryzysowego, zebranych we wszystkich krajach partnerskich.

Czym jest ‘dobra praktyka’?

Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu, lub przez inne podmioty. Strona polska jest odpowiedzialna za opracowanie następujących tematów:

  • międzynarodowa współpraca profesjonalnych służb ratowniczych (grupa USAR Polska w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych – katastrofy budowlane, powodzie, tornada, trzęsienia ziemi),
  • współpraca państwowej i ochotniczej straży pożarnej,
  • nowoczesne technologie wykorzystywane w zapewnieniu bezpieczeństwa granic UE,
  • zarządzanie deformacjami powierzchni – procesy zapadliskowe stwarzające zagrożenie dla ludzi i budynków,
  • funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce – aplikacja monitorująca w czasie rzeczywistym gotowość bojową zarówno poszczególnych strażaków ochotników, jak i ich jednostek.

Przed nami dużo pracy, a zatem do dzieła!