Został ustalony harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/24 nie otrzymali promocji i mają prawo do zdawania ww. egzaminów. Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zasięgnięcie informacji w tym zakresie poprzez indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem 13 43 216 81 – sekretariat szkolny.