Miło Nam obwieścić, że nasza szkoła Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w III edycji Złotych Szkół NBP uzyskała tytuł Złotej Szkoły NBP i nagrodę 2 tysięcy złotych za najlepiej wykonane zadania edycji. O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegały się szkoły, które zdobyły najwyższą punktację za zrealizowane zadania. Komisja programu ocenia: pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne, dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców, jakość i atrakcyjność realizacji, przydatność w praktyce, zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Złote Szkoły NBP” to flagowy program edukacyjny Narodowego Banku Polskiego zapoczątkowany w 2021 r. Program ma charakter ogólnopolski. Jest skierowany do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej. III edycja programu przebiegała pod hasłem „Poznajemy bank centralny”.

W III edycji programu wzięło udział 407 szkół a tytuł Złotej Szkoły NBP otrzymało 267 szkół z całej Polski. Szkoły ubiegające się o tytuł i nagrody przeprowadziły w sumie 6337 lekcji z ekonomią, debat szkolnych i warsztatów uczniowskich na temat „Poznajemy bank centralny”, w których wzięło udział łącznie 173 530 uczestników.

Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie reprezentowane było przez drużynę „Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej” w skład której wchodzili:

nauczyciele: Joanna Bęben – Balicka – koordynator projektu, Anna Karaś i Sabina Szajna – Kuck

oraz ambasadorzy – uczniowie szkoły:

Natalia Baran i Aleksandra Szelc z 2TH ( technik handlowiec), Natalia Salwa z 2TE (technik ekonomista), Katarzyna Olbrycht, Joanna Kawulok, Gabriela Prochownia, Wioleta Gromek, Weronika Długosz z 3TE (technik ekonomista) oraz Emilia Znój i Wiktoria Stefańska z 3THOT ( technik hotelarstwa)

Potwierdzeniem przyznania szkole tytułu i nagrody jest prestiżowy certyfikat NBP oraz statuetka. Ideą projektu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

O programie NBP:

https://zloteszkoly.nbp.pl/aktualna-edycja

Lista laureatów:

https://zloteszkoly.nbp.pl/laureaci