17 października 2023 roku po raz trzeci, nasza szkoła wzięła udział Światowym Dniu Przywracania Czynności Serca. Akcja organizowana jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji.

Celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca, oraz kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez ćwiczenia praktyczne na fantomach.

Pan Dyrektor Dariusz Niepokój przywitał młodzież i sam wykonał masaż serca na fantomie. Młodzież z naszej szkoły przygotowała pięć stanowisk z fantomami. Trzy fantomy osoby dorosłej oraz dwa fantomy dzieci. Pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. Trudno jest dokładnie policzyć, ile osób wzięło udział w tak szczytnym przedsięwzięciu. Analizując liczbę uczniów w klasach, które przychodziły wraz z nauczycielami, można śmiało powiedzieć, że przekroczyliśmy liczbę 250 osób wykonujących resuscytacje krążeniowo-oddechową.

Na zakończenie akcji przywracania czynności serca Pan Dyrektor Dariusz Niepokój osobiście podziękował młodzieży odpowiedzialnej za przygotowanie stanowisk. Liczymy na Was w przyszłym roku.