15 marca 2024 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Szczepanika odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Krośnie Panią Elżbietą Sługocką – Krupą oraz III edycja szkolnego Konkursu o Prawach Konsumenta.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Światowego Dnia Praw Konsumenta. Podczas spotkania z Panią Elżbietą Sługocką – Krupą młodzież mogła dowiedzieć się o praktycznych aspektach pracy powiatowego rzecznika konsumentów oraz o prawach, jakie konsumentom przysługują w ramach składania reklamacji, rękojmi czy gwarancji. Poruszono tematykę zakupów przez internet oraz sprzedaż towarów poza lokalem przedsiębiorstwa handlowego. Z pewnością wiedza zdobyta podczas tego spotkania będzie przydatna młodzieży nie tylko na egzaminach zawodowych, ale przede wszystkim w życiu codziennym. Jak mówił prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy: „Konsumenci to my wszyscy”. Z tego chociażby powodu powinniśmy znać swoje prawa. Do podstawowych można zaliczyć:

 • prawo do bezpieczeństwa i zdrowia,
 • prawo do ekonomicznych interesów konsumenta,
 • prawo do szkody wyrządzonej,
 • prawo do edukacji i informacji.

Konsumencie pamiętaj!

1. W przypadku zakupu towaru z wadą możesz żądać od sprzedawcy:

 • naprawy,
 • wymiany,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy.

2. Podczas reklamacji możesz skorzystać z gwarancji lub rękojmi.

Jeśli chcesz podnieść swoją świadomość na temat praw konsumenta zajrzyj na stronę https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/. Znajdziesz tam poradniki, formularze oraz filmy edukacyjne.

Dziękujemy Pani Rzecznik Elżbiecie Sługockiej – Krupa za poświęcony czas, wygłoszenie prelekcji i udzielenie cennych porad, jak być świadomym konsumentem i uczciwym sprzedawcą.

Serdecznie dziękujemy również za otrzymane wsparcie w organizacji tego wydarzenia Staroście Powiatu Krośnieńskiego Panu Janowi Pelczarowi, Radzie Rodziców ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie oraz Dyrektorowi Zarządzającemu WOMAR FOOD Spółka Jawna Panu Wiesławowi Mezglewskiemu.

Nagrody w III edycji szkolnego Konkursu o Prawach Konsumenta otrzymali:

 • I miejsce Natalia Baran z klasy 3 TH
 • II miejsce Igor Winiarski z klasy 4 TH
 • III miejsce Karol Juszczyk z klasy 3 TH

Serdecznie gratulujemy! I zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Konkurs oraz spotkanie zorganizowały p. Anna Karaś i p. Angelika Majkut.