Informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są poniżej:

Szczegółowe warunki Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” – uchwała_sejmiku_w_sprawie_Programu_Nie_zagubić_talentu_2024. ( plik docx, 36 KB)

  • zał._nr_1. (plik docx, 35KB) – wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,
  • zał._nr_2. (plik docx, 35 KB) – wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne,
  • zał._nr_3. (plik docx, 29 KB) – wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej,
  • zał_ nr_4. (plik docx, 26 KB) – wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu osób.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu,

lub listownie wysyłając na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

35-010 Rzeszów

z dopiskiem Program „Nie zagubić talentu”.

W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin składania wniosków upływa dnia 15 lipca 2024 r.