Zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych technikum i liceum po odbiór legitymacji szkolnych w sekretariacie szkoły – pokój A24 od 28 sierpnia 2023 r.
w godzinach od 8.00 do 15.00.