Zapraszamy uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych do udziału w IX edycji konkursu plastycznego „Filmowe inspiracje”. Konkurs, organizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości uczniów na różne gatunki sztuki, poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu poza szkołą.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej osobistą interpretacją filmu „Mr Indifferent” autorstwa Aryasb Feiz. Film dostępny jest bezpłatnie w serwisie YouTube.

  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu prace w jednej z 2 kategorii:
  • Praca plastyczna wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie,

Zdjęcie lub zdjęcia w postaci elektronicznej.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno, wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia (dołączoną do regulaminu konkursu) do 28 lutego 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Regulamin konkursu (pdf , 124 KB)

plakat konkursu filmowe inspiracje