Zapraszamy uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie, którego celem jest rozwijanie twórczej i aktywnej postawy uczniów oraz pozyskiwanie młodych talentów wśród wychowanków szkół podstawowych zainteresowanych kreowaniem mody i stylizacją ubioru, w tym chętnych do kształcenia i rozwoju swoich predyspozycji w zakresie projektowania, stylizacji i kreowania ubioru.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,

ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno,

wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia (dołączoną do regulaminu konkursu) do 22 marca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Regulamin konkursu (pdf , 225 KB)