17 października 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie odbyło się podpisanie umowy współpracy między Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie a Merkury Market w Krośnie. Z ramienia szkoły umowę podpisał osobiście Pan Dyrektor Dariusz Niepokój z pełnomocnikiem Merkury Market sp. z o.o. – p. Stanisławem Leśniakiem.

Celem nawiązanej współpracy między ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie a firma Leroy Merlin w Krośnie jest wykształcenie wykwalifikowanej oraz świadomej potrzeb pracodawcy, kadry branży ekonomicznej, handlowej oraz spedycyjno – logistycznej. Dzięki obopólnej wymianie doświadczeń strony umowy zakładają wsparcie dla rozwoju regionu. Podjęte działania umożliwią absolwentom Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika zdobycie ciekawej pracy oraz kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.

Zarówno w szkole, jak i w firmie młodzi ludzie zdobędą wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.

W ramach planowanej współpracy Firma zobowiązuje się do:

  1. przeprowadzania nieodpłatnych praktyk zawodowych, staży zawodowych lub szkoleń na terenie Firmy dla uczniów Szkoły;
  2. przeprowadzania pokazów praktycznych na terenie firmy dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole;
  3. przyjęcia nauczycieli na szkolenia branżowe;
    • przyznawania nagród rocznych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec i technik spedytor
    • przyznawania stypendium dla zdolnych uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec i technik spedytor
  4. przeprowadzania spotkań z uczniami na terenie Szkoły celem przybliżenia określonych stanowisk pracy przez pracowników Firmy;
    • współpracy ze Szkołą we wdrażaniu realizowanych projektów.