Z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić Uczniów klas 8 szkół podstawowych wraz z Opiekunami na „Dzień Otwarty” naszej szkoły, który odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku w godzinach 8.00 – 14.00. Jesteśmy gotowi spotkać się także w innym terminie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (13 43 216 81). Chętnie też możemy spotkać się z Ósmoklasistami w ich szkołach.

W programie Dni Otwartych planujemy:

  • spotkanie z dyrekcją szkoły,
  • zwiedzanie szkoły: nowoczesnych obiektów sportowych, czytelni multimedialnej, pracowni komputerowych, zawodowych i przedmiotowych,
  • lekcje otwarte, m.in. z biologii, chemii, fizyki i wychowania fizycznego,
  • pokaz grupy rekonstrukcyjnej „SZCZEPANIK”,
  • pokaz pierwszej pomocy, pokaz mody,
  • stoiska prezentujące profile i zawody w których kształci szkoła,
  • lekcja kulturowa w języku angielskim „ Let’s get crazy! Culture Corner”,
  • inne atrakcje i konkursy, koło fortuny.

Wiemy jak ważne jest, aby Uczniowie klas kończących szkołę dokonali dobrego wyboru dalszego kierunku kształcenia. „Dzień Otwarty” będzie znakomitą okazją, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich kierunków kształcenia w naszych szkołach.

  • W V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika proponujemy profile kształcenia humanistyczny i pożarniczy,
  • W Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika oferujemy naukę w atrakcyjnych zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik spedytor i technik przemysłu mody.

Ze szczegółami rekrutacji można również zapoznać się na stronach internetowych: https://zspg1.krosno.pl/ oraz https://nabor.pcss.pl/krosno.

Bardzo zachęcam do skorzystania z naszego zaproszenia, gdyż bezpośredniego żywego kontaktu ze swoją przyszłą szkołą nie zastąpią informacje w najciekawszych nawet materiałach promocyjnych.

Dyrektor szkoły

mgr Dariusz Niepokój