W roku 2024 TECHNIKUM NR 1 im. JANA SZCZEPANIKA w Krośnie może po raz kolejny pochwalić się tytułem honorowym BRĄZOWEJ SZKOŁY 2024.

Jest to tytuł przyznawany przez Fundację “Perspektywy”, potwierdza on wysoką jakość pracy szkoły. Możemy sobie pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Uplasowaliśmy się na 20 miejscu w województwie podkarpackim (8 miejsc wyżej niż w roku 2023) i na 394 miejscu w kraju. Zgodnie z regulaminem Kapituły rankingu, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:

  1. sukcesy szkoły w olimpiadach,
  2. wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  3. wyniki matury z przedmiotów dodatkowych
  4. oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano również dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych i System Informacji Oświatowej.

To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, dzięki którym możemy cieszyć się tym sukcesem!!

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ok. 1500 najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.perspektywy.pl

Tym samym mamy BRĄZOWĄ TARCZĘ!

Cieszy nas to tym bardziej, że mamy trzeci najlepszy wynik wśród techników w mieście Krośnie.

Wyniki te potwierdzają, że jesteśmy bardzo dobrą szkołą. Sukces ten zawdzięczamy pracowitości uczniów, oddaniu nauczycieli!