W obecnym czasie coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo młodzieży oraz jej komfort psychiczny. Wciąż jednak jest to niewystarczające, gdyż jak wskazują statystki coraz większa liczba osób młodych ma problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Istnieje wiele kluczowych czynników, które znacznie wpływają na zdrowie psychiczne młodzieży, należą do nich między innymi: środowisko rodzinne, stres, szkoła, środowisko rówieśnicze, itd.

Istotne staje się zatem edukowanie młodzieży oraz podnoszenie jej świadomości odnośnie radzenia sobie z trudnościami oraz wiedzą na temat szukania pomocy i przeciwdziałania problemom.

Aby wyjść naprzeciw trudnościom młodzieży i poszerzyć działania profilaktyczne prowadzone na terenie szkoły , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika wziął udział w projekcie #AkcjaLustro, organizowanym przez Miło Cię widzieć – kampanię non-profit. Celem owego projektu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat zdrowia psychicznego w szkołach ponadpodstawowych oraz zachęcenie ich do korzystania z różnych form pomocy. Ideą projektu jest to aby umieszczone naklejki z pozytywnymi hasłami napawały młodzież optymizmem oraz przypominały, że są oni wartościowymi i ważnymi osobami. Dodatkowo dzięki naklejce z kodem QR, który prowadzi bezpośrednio do strony internetowej z bazą bezpłatnych telefonów zaufania, młodzież w łatwy, szybki i ogólnodostępny sposób będzie mogła znaleźć pomoc i z niej skorzystać.

Cieszymy się z udziału w tej akcji, gdyż podejmując konkretne działania i promując świadomość zdrowia psychicznego oraz wskazując sposoby poszukiwania pomocy w kryzysie, możemy przyczynić się do poprawy funkcjonowania i poszerzenia wiedzy naszych uczniów odnośnie kwestii związanej ze zdrowie psychicznym.