KANDYDACI DO SZCZEPANIKA
Przypominamy, że do 14 lipca 2022 r. należy dostarczyć:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  •  zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
Punkt rekrutacyjny szkoły znajduję się na parterze – sala A 17 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.
Czekamy na WAS.